Commonwealth Towers

232 Commonwealth Avenue
Giá từ $3400
43 đến 64 mét vuông
Heritage View

6 Dover Rise
Giá từ $4500
90 đến 90 mét vuông
J Gateway

2 Gateway Drive
Giá từ $3300
44 đến 69 mét vuông
Lake Grande

10 Jurong Lake Link
Giá từ $4100
72 đến 72 mét vuông
Lakefront Residences

48 Lakeside Drive
Giá từ $4300
67 đến 67 mét vuông
NEWest

3 West Coast Drive
Giá từ $3200
49 đến 70 mét vuông

Bắt đầu trải nghiệm ST Residences ngay hôm nay

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hổi lại trong vong 48 giờ. Xin cảm ơn.