City Gate

371 Beach Road
Giá từ $2600
22 đến 53 mét vuông

Bắt đầu trải nghiệm ST Residences ngay hôm nay

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phản hổi lại trong vong 48 giờ. Xin cảm ơn.