Giới Thiệu

Tổ chức Straits (“Straits Org”, “we” or “us”) rất coi trọng sự riêng tư của thông tin của bạn. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho trang web stresidences.com (the “Website”) và điều chỉnh việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu tuân thủ Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 (số 26 năm 2012) của Singapore (áp dụng PDPA) luật bảo vệ dữ liệu, bao gồm cả Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (“EU”) khi được áp dụng. Bằng việc sử dụng trang web, bạn đồng ý với các điều khoản được mô tả trong tuyên bố này.

Thông Tin Được Thu Thập Từ Tất Cả Khách Hàng Truy Cập Vào Trang Ưeb Của Chúng Tôi

Chúng tôi sẽ có được dữ liệu cá nhân về bạn khi bạn truy cập và sử dụng chúng tôi.

“Dữ liệu cá nhân” nghĩa là bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào về bạn mà tự đó bạn có thể xác định (a) từ dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó kết hợp với thông tin khác.

Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi có thể theo dõi việc này thông qua việc sử dụng cookie và các thiết bị theo dõi tương tự. Ví dụ: chúng tôi có thể theo dõi số lần bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc trang nào bạn truy cập. Thông tin này giúp chúng tôi xây dựng hồ sơ của người dùng. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Thông Tin Cá Nhân Bổ Sung Có Thể Được Thu Thập

Straits Org có thể thu thập và xử lý:

1. Thông tin cá nhân, như:

a)    tên, số hộ chiếu hoặc số nhận dạng khác, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào bạn có thể đã gửi cho chúng tôi hoặc trong các hình thức tương tác khác với bạn; và
b)    thông tin liên quan đến thanh toán của bạn, chẳng hạn như thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng và lịch sử tín dụng của bạn.

2. Thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Thông tin có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu. Thông tin này được Straits Org sử dụng cho hoạt động của Dịch vụ, để duy trì chất lượng Dịch vụ và để cung cấp số liệu thống kê chung về việc sử dụng Trang web stresidences.com.

3. Đối với các hoạt động của chúng tôi tại EU, Dữ liệu cá nhân cũng sẽ bao gồm dữ liệu cá nhân tiết lộ nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, ý kiến ​​chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, hoặc thành viên công đoàn và xử lý dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học cho mục đích xác định duy nhất một người tự nhiên, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của người tự nhiên, kết án hình sự và tội phạm,và các thông tin khác được xác định là dữ liệu cá nhân theo GDPR, chẳng hạn như địa chỉ giao thức internet và số nhận dạng cookie (trong trường hợp thông tin đó có khả năng nhận dạng cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp).

4. Ngoài ra, nếu bạn đặt chỗ để trở thành người cư trú tại một trong những căn hộ hoặc khách sạn được phục vụ của chúng tôi, bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin bao gồm nhận dạng ảnh về bản thân và các thành viên gia đình, chẳng hạn như ngày bạn đến và khởi hành. Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, chúng tôi cũng có thể thu thập các sở thích của bạn, ví dụ: vị trí ưa thích của căn hộ của bạn (tầng thấp, tầng cao, v.v.), loại giường, tiện nghi ưa thích, v.v.

Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Nói chung, chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các cách sau:

a)    khi bạn gửi biểu mẫu, thông tin hoặc phản hồi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi (bao gồm cả bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng CNTT tương tác của chúng tôi như iPad / Máy tính bảng) hoặc gửi bất kỳ thắc mắc qua trực tuyến;
b)    khi bạn đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi trên các trang web hoặc ứng dụng do chúng tôi sở hữu hoặc vận hành hoặc khi bạn đăng ký làm thành viên của các trang web do chúng tôi sở hữu và / hoặc điều hành;  
c)    khi bạn tương tác với bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi, ví dụ, thông qua các cuộc gặp mặt trực tiếp, các cuộc gọi điện thoại, thư, biểu mẫu trực tuyến (như bất kỳ biểu mẫu nào của Liên hệ với chúng tôi trên trang web của chúng tôi), trò chuyện đặt phòng, nền tảng phương tiện truyền thông xã hội và email;
d)    khi bạn sử dụng hoặc mua dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi;  
e)   khi bạn thiết lập bất kỳ tài khoản trực tuyến nào với chúng tôi; 
f)    khi bạn yêu cầu chúng tôi liên lạc với bạn;  
g)    khi bạn trả lời yêu cầu của chúng tôi về Dữ liệu cá nhân bổ sung;  
h)    khi bạn yêu cầu được đưa vào email hoặc danh sách gửi thư khác;  
i)    khi bạn phản hồi các chương trình khuyến mãi của chúng tôi và các ý kiến ​​khác;  
j)    khi bạn trả lời khảo sát thị trường của chúng tôi;  
k)    khi bạn nộp đơn xin việc;  
l)    khi chúng tôi nhận được tài liệu tham khảo từ các đối tác kinh doanh, đại lý du lịch trực tuyến và bên thứ ba, ví dụ, nơi bạn đã được họ giới thiệu;  
m)   khi bạn gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác;  
n)    khi bạn đặt chỗ (ví dụ thông qua nhóm đặt phòng của chúng tôi qua điện thoại hoặc trực tuyến); và
o)    khi bạn duyệt trang web của chúng tôi.
 

Chúng tôi có thể theo dõi hoặc ghi lại các cuộc gọi điện thoại và tương tác với khách hàng để đảm bảo chất lượng, đào tạo nhân viên và đánh giá hiệu suất, mục đích xác minh danh tính, phản hồi, trả lời các truy vấn và yêu cầu của bạn và giải quyết các khiếu nại và các mục đích liên quan khác. Việc theo dõi hoặc ghi chép như vậy sẽ tuân theo luật hiện hành.

Nếu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bên thứ ba (ví dụ: thông tin về người phụ thuộc, vợ / chồng, con cái và / hoặc cha mẹ của bạn) cho chúng tôi, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân đó cho chúng tôi, cũng như hơn nữa việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân đó cho các mục đích được nêu dưới đây là hợp pháp.

Sử Dụng Và Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

Nói chung, chúng tôi sẽ tuân theo luật hiện hành, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:  

a)   Cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ đã được yêu cầu;  
b)   Giúp chúng tôi xem xét, phát triển, cải thiện, quản lý việc cung cấp và - trong phạm vi yêu cầu sử dụng Dữ liệu Cá nhân - nâng cao các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phân tích nhu cầu của khách hàng trong tương lai, thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát sự hài lòng của khách hàng và phân tích dữ liệu chẳng hạn cho phép chúng tôi hiểu và xác định vị trí, sở thích và nhân khẩu học của khách hàng (không liên quan đến hồ sơ tự động hoặc dẫn đến hoạt động ra quyết định tự động được quy định theo GDPR); 
c)   Liên lạc với bạn và trả lời các câu hỏi, yêu cầu và khiếu nại của bạn;  
d)   Cung cấp thông tin liên tục về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể khiến bạn quan tâm;  
e)   Xử lý các tranh chấp và tiến hành và tạo điều kiện cho các cuộc điều tra và tố tụng;  
f)   Bảo vệ và thực thi các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng và pháp lý của chúng tôi (bao gồm cả nghĩa vụ trả nợ) và cho quản lý rủi ro tín dụng và nội bộ;
g)   Ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm, bao gồm gian lận và rửa tiền, và để phân tích và quản lý các rủi ro thương mại khác;  
h)   Quản lý cơ sở hạ tầng của chúng tôi và tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn trong thanh toán, dịch vụ khách hàng và xác minh khách hàng) và tuân thủ các chính sách và quy trình nội bộ;  
i)   Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể mở rộng cho bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản nào) liên quan đến bất kỳ thực thể Straits Org nào; và  
j)   Tuân thủ mọi quy tắc, luật pháp và quy định hiện hành, quy tắc thực hành hoặc hướng dẫn hoặc hỗ trợ thực thi pháp luật và điều tra của các cơ quan có liên quan.

Nói chung, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể được xác định trong Chính sách này dựa trên sự đồng ý của bạn có được. Khi áp dụng GDPR, cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể là cần thiết cho các lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Những lợi ích hợp pháp này bao gồm cung cấp dịch vụ cho bạn, nơi bạn là khách hàng của chúng tôi, quản lý mối quan hệ giữa Straits Org và bạn và tạo điều kiện cho các mục đích kinh doanh nội bộ và mục đích quản trị. Trong vài trường hợp,

Khi bạn đăng ký hoặc giữ một sản phẩm đồng thương hiệu do chúng tôi và (các) đối tác đồng thương hiệu của chúng tôi cung cấp, chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với đồng đối tác thương hiệu để cung cấp, tiếp thị và quảng bá cho bạn bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi hoặc sự kiện nào mà đối tác đồng thương hiệu nghĩ rằng có thể bạn quan tâm. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các đối tác đồng thương hiệu khi được luật pháp hiện hành cho phép.

Trường hợp bạn đã cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý cụ thể, chúng tôi cũng có thể sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

a)    Cung cấp dịch vụ và mở rộng lợi ích cho bạn, bao gồm các chương trình khuyến mãi, lòng trung thành và phần thưởng, gửi cho bạn các cập nhật thị trường ngành (ví dụ như trong bất động sản), bản tin (ví dụ về tài sản) và các thông tin khác về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi hoặc khuyến mãi của chúng tôi có thể được bạn quan tâm và thực hiện nghiên cứu thị trường để phát triển các chương trình khuyến mại, khuyến mại và / hoặc tiếp thị đặc biệt; và
b)    Điều hành các trận đấu, cuộc thi và tiến hành rút thăm may mắn, bao gồm, khi cần thiết, công bố kết quả của các trận đấu này, cuộc thi và rút thăm may mắn và xác định và liên hệ với người chiến thắng.

Liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc trong các tương tác của bạn với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thông báo hoặc đã thông báo cụ thể cho bạn về các mục đích khác mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn. If so, we will collect, use and disclose your Personal Data for these additional purposes as well, unless we have specifically notified you otherwise.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ và giữ bí mật, nhưng theo các quy định của bất kỳ luật hiện hành nào, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể, tùy thuộc vào các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, được tiết lộ cho các bên thứ ba được nêu dưới đây. Việc tiết lộ như vậy có thể phải tuân theo các yêu cầu pháp lý bổ sung theo luật hiện hành, tùy thuộc vào bản chất của việc chuyển giao đó cho bên thứ ba. Dữ liệu cá nhân của bạn, trong mỗi trường hợp, chỉ được tiết lộ ở mức độ cần thiết và tương xứng.

Các bên thứ ba là:

a)    Các bộ phận hoặc đối tượng khác trong Straits Organization; 
b)    Các đối tác liên doanh / liên minh của chúng tôi;
c)    Các đại lý, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và cố vấn chuyên gia của chúng tôi đã ký hợp đồng cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ hành chính, tài chính, nghiên cứu, vận hành hoặc các dịch vụ khác theo mục đích của Chính sách này, như viễn thông, công nghệ thông tin, thanh toán, biên chế, xử lý, đào tạo, nghiên cứu thị trường, lưu trữ;  
d)    Bất kỳ đối tác kinh doanh của bên thứ ba nào cung cấp hàng hóa và dịch vụ hoặc các cuộc thi tài trợ hoặc các chương trình quảng cáo khác, cho dù có kết hợp với chúng tôi hay không, và khi được luật pháp hiện hành cho phép;  
e)    Công ty bảo hiểm hoặc điều tra viên bảo hiểm và nhà cung cấp tín dụng;  
f)    Phòng tín dụng, hoặc trong trường hợp vỡ nợ hoặc tranh chấp, bất kỳ cơ quan thu nợ hoặc trung tâm giải quyết tranh chấp nào;  
g)    Bất kỳ đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, người nhận chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển nhượng (thực tế hoặc tiềm năng) để tạo thuận lợi cho các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể mở rộng cho bất kỳ hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản nào) liên quan đến Straits Org;  
h)    Các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi như kiểm toán viên và luật sư của chúng tôi;  
i)    Các cơ quan quản lý chính quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy tắc và quy định nào được áp đặt bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào;  
j)    Bất kỳ ai mà chúng tôi chuyển nhượng hoặc có thể chuyển quyền và nghĩa vụ của chúng tôi, bao gồm, ví dụ, nơi chúng tôi có được các dịch vụ của tổ chức bên thứ ba để xử lý bất kỳ khía cạnh nào trong việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được thông báo cho bạn theo Chính sách này;  
k)    Ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ; và  
l)    Bất kỳ bên nào khác có thể được bạn đồng ý, theo quy định của bạn hoặc có thể được chúng tôi thông báo cho bạn trong các thông báo tiếp theo.

Truyền Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu trữ trong các máy chủ bên ngoài ở nước ngoài. Ngoài ra, như được mô tả ở trên, khi thực hiện công việc của chúng tôi, có thể cần chia sẻ thông tin về bạn với và giữa các tập đoàn liên quan của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, một số có thể được đặt tại các quốc gia bên ngoài quốc gia bạn sinh sống. Các quốc gia như vậy có thể không đủ khả năng tiêu chuẩn bảo vệ tương tự như các quốc gia cư trú của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được truyền bên ngoài quốc gia cư trú của bạn được bảo vệ đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chuyển như vậy luôn tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi có thể giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích mà nó đã được thu thập và (i) trong hầu hết các trường hợp, tối đa 7 năm; hoặc (ii) đối với các hoạt động của chúng tôi tại EU, tối đa 10 năm, trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép hoặc để bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Khi chúng tôi không còn yêu cầu Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đó, chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Dữ liệu cá nhân đó theo chính sách lưu giữ nội bộ của chúng tôi

Không Tiết Lộ

Straits Org không bán, thuê, cho thuê hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Thỉnh thoảng, Straits Org có thể liên lạc với bạn thay mặt cho các đối tác kinh doanh bên ngoài về một đề nghị cụ thể có thể khiến bạn quan tâm. Trong những trường hợp đó, Thông tin cá nhân duy nhất của bạn sẽ không được chuyển cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Ngoài ra, Straits Org có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác đáng tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện phân tích thống kê, gửi email cho bạn hoặc cung cấp hỗ trợ khách hàng.

Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân

Straits Org sẽ tiết lộ hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn, mà không cần thông báo, chỉ khi pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc với niềm tin rằng mọi hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ quy trình pháp lý phục vụ Eo biển Org hoặc trang web; (b) bảo vệ quyền lợi của Straits Org; và (c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng của stresidences.com hoặc công chúng.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba: (a) trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó; và (b) nếu stresidences.com hoặc thực chất tất cả tài sản của nó được mua bởi bên thứ ba, trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân của khách hàng về nó sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.

Sử Dụng Cookie

Việc trang web sử dụng “cookies” để giúp bạn cá nhân hoá những trải nghiệm trực tuyến của bạn. Cookie là một tệp văn bản được đặt trên ổ cứng của bạn bởi một máy chủ trang web. Cookies không thể được sử dụng để chạy các chương trình hoặc đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được gán riêng cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn. Cookies trên trang web có thể được sử dụng để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, thực hiện phân tích và để hiển thị các quảng cáo có liên quan. Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (như phần mềm phân tích) cũng có thể sử dụng cookie, trên đó chúng tôi không có quyền kiểm soát. Những cookie này có thể là cookie phân tích / hiệu suất hoặc cookie nhắm mục tiêu. Trang web sử dụng Google Analytics. Vui lòng tham khảo trướchttp://www.google.com/polaho/privacy/partners để tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cách kiểm soát thông tin được gửi tới Google.

Hầu hết các trình duyệt Web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn không thể truy cập tất cả hoặc một phần của Trang web của chúng tôi hoặc để trải nghiệm đầy đủ các tính năng tương tác của dịch vụ Straits Org hoặc trang web bạn truy cập.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi cố gắng duy trì sự an toàn của Thông tin cá nhân của bạn. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng công nghệ SSL. Thật không may, không có dịch vụ dựa trên internet là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu của bạn được truyền đến trang web của chúng tôi; bất kỳ truyền tải là nguy cơ của riêng bạn. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.

Truy Cập, Cập Nhật Và Không Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Theo các trường hợp ngoại lệ được đề cập trong phần 21 (2) của PDPA, bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin mà chúng tôi giữ về bạn. Nếu bạn muốn có một bản sao của một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email đến [email protected]es.com. Chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Nếu bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho Straits Org thay đổi, ví dụ nếu bạn thay đổi địa chỉ email, tên hoặc số liên lạc của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết chi tiết chính xác bằng cách gửi email đến [email protected] Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hoặc chúng tôi có thể yêu cầu bạn sửa thông tin cho bạn hoặc chúng tôi cho là không chính xác và bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin không chính xác.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không thu thập, sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào được mô tả trong tài liệu này. Chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn (trước khi thu thập Thông tin cá nhân của bạn) nếu chúng tôi có ý định sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích đó hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích đó. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về ý định tạm dừng việc thu thập, sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Trang Web Của Bên Thứ Ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba được liên kết với trang web của chúng tôi, trừ khi đó là yêu cầu bắt buộc theo luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba như vậy. Khi bạn đã rời khỏi trang web của chúng tôi,

Mô-đun Của Bên Thứ Ba

Trang web của chúng tôi sử dụng API Google Maps từ Google Inc (Google Google). Để biết thêm thông tin về các quy tắc thực hành quyền riêng tư của Google, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Google có sẵn tại https://www.google.com.vn/polaho/privacy hoặc URL khác như Google đôi khi có thể cung cấp. Theo các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và / hoặc chức năng đó được tích hợp trong trang web, bạn đồng ý rằng Chính sách bảo mật của Google và Chính sách này sẽ được áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn bởi Google và Straits Org tương ứng.

Chính Sách Tiếp Thị Qua Điện Thoại

Phần này phác thảo chính sách tiếp thị qua điện thoại của chúng tôi chỉ liên quan đến người dùng cá nhân của các số điện thoại Singapore và được phát triển để tuân thủ các quy định Do Not Call (“DNC”) theo PDPA. Chính sách tiếp thị qua điện thoại của chúng tôi áp dụng cho Straits Organization trừ khi chúng tôi đã thông báo cho bạn bằng văn bản.

Chúng tôi mong muốn tuân thủ các quy định của DNC và các lựa chọn của bạn để nhận thông điệp quảng cáo và tiếp thị:

a) Nếu bạn đã đăng ký số điện thoại Singapore của mình với các đăng ký DNC Singapore có liên quan, chúng tôi sẽ không gửi cho bạn tin nhắn quảng cáo và tiếp thị qua SMS, cuộc gọi và các phương tiện khác (nếu có) đến số điện thoại của bạn.
b) Tuy nhiên, nếu trước đây bạn đã đồng ý gửi cho chúng tôi những tin nhắn như vậy đến số điện thoại Singapore của bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý như vậy, bất kể đề cử DNC của bạn là gì.
c)Ngoài ra, nếu bạn hiện đang có mối quan hệ đang diễn ra với chúng tôi, tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ đó, chúng tôi có thể tiếp tục gửi cho bạn tin nhắn quảng cáo hoặc tiếp thị qua SMS về các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến mối quan hệ đang diễn ra đó cho dù bạn đã đăng ký với DNC Registry, trừ khi bạn từ chối nhận các tin nhắn như vậy.

Liên Lạc Với Chúng Tôi Bằng Cách Nào

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc bất kỳ truy vấn nào liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc bạn muốn có quyền truy cập và / hoặc chỉnh sửa hồ sơ Dữ liệu Cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Please provide your full name, contact details and the name of the property(s) you stayed at so that we can assist you appropriately.

Luật Chi Phối

Chính sách này và việc bạn sử dụng trang web này sẽ được điều chỉnh trong mọi khía cạnh của luật pháp Singapore.  

Để tránh nghi ngờ, luật bảo vệ dữ liệu hiện hành sẽ được áp dụng để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Thay Đổi Chính Sách Này

Chính sách này sẽ được chúng tôi xem xét theo thời gian. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có thể cập nhật Chính sách này để xem xét các luật và công nghệ mới, các thay đổi đối với hoạt động và thực tiễn của chúng tôi và môi trường kinh doanh thay đổi. Straits Org khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách quyền riêng tư này để được thông báo về cách Straits Org bảo vệ thông tin của bạn.

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và các bản dịch khác của Chính sách này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

Đăng vào ngày 20 tháng 12 năm 2019